powrót do strony głównej
kalendarium
mailto
tel. (58) 536 12 21
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.” J 10, 14

Do podstawowych zadań wydziału należą:

- koordynacja diecezjalnych inicjatyw duszpasterskich powierzonych przez Biskupa Diecezjalnego

(formacja bierzmowanych, Szkoła Liderów i Animatorów i in.);

- koordynacja prac poszczególnych duszpasterstw działających na terenie diecezji;

- inspirowanie i wdrażanie nowych inicjatyw pastoralnych.