powrót do strony głównej
kalendarium
mailto
tel. (58) 536 12 21
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.” J 10, 14

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania został zaktualizowany wzór deklaracji uczestnictwa w 2-letnim Programie przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz prośba do Księdza Biskupa o udzielenie tegoż sakramentu. Prosimy o stosowanie zaktualizowanych wzorów dostępnych poniżej oraz w zakładce "DO POBRANIA".