powrót do strony głównej
kalendarium
mailto
tel. (58) 536 12 21
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.” J 10, 14

 

 

 

 

Propozycje Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Diecezji Pelplińskiej św. Józefa w Białogórze:

 

10-13.09.2018 – rekolekcje kapłańskie

30.09-07.10.2018 – rekolekcje z Postem Daniela

15.10.2018 – kapłański poniedziałek

9-11.11.2018 – warsztaty dla katechetów (Wydział Katechetyczny)

18-20.11.2018 – warsztaty dla księży (Szkoła Formacyjna św. Józefa)

19.11.2018 – kapłański poniedziałek

23-25.11.2018 – „Jak opiekować się sobą” (warsztaty psychologiczne – Szkoła Formacyjna św. Józefa)

10.12.2018 – kapłański poniedziałek

28.12-01.01.2019 – Rekolekcje z Sylwestrem

18.03.2019 – kapłański poniedziałek

22-26.04.2019 – rekolekcje kapłańskie

20.05.2019 – kapłański poniedziałek

01-04.07.2019 – rekolekcje kapłańskie (koordynacja ks. A. Okroj)

 

 Informacje i zapisy: dombialogora.pl